Ajuntament de Reus

El camí dels fruiters i el camí dels horts

El recinte del Jardí Agrari del Camp inclou també l’espai destinat a acollida de visitants que dona suport a les activitats programades al passeig. El recinte del jardí, de 7.709 m2 de superfície, es configura a partir de dos camins: el camí dels fruiters, paral·lel al passeig, amb 17 línies de plantacions d’arbres fruiters; i el camí dels horts, a la zona d’horts educatius, paral·lel a l’avinguda Saragossa. Des de la perspectiva de la plaça i del passeig, el jardí està enclotat 50 cm perquè pugui ser contemplat des de l’alçada de les capçades dels arbres. Els horts educatius estan formats per 12 parcel·les separades per un paviment ceràmic que facilita l’accés per les dues bandes.

Jardí agrari del camp 1
Jardí agrari del camp 2
Jardí agrari del camp 3

Més coses sobre el Jardí Agrari

Consulta el plànol del recinte del Jardí Agrari, amb el detall de les varietats d'arbres que hi pots trobar.

“Era costum anar a la font del Lleó, coneguda antigament com dels Capellans, i a la Bassa Nova.”

EL MEU PASSEIG

El passeig de la Boca de la Mina és un espai arbrat de 1.275 metres d’amplada situat a la banda nord del municipi de Reus, entre l’avinguda del Comerç i la Boca de la Mina, al nord de la línia del ferrocarril i de l’estació de tren.

L’objectiu és recuperar el passeig, preservar-lo i fomentar-hi nous usos fent-lo accessible per a tothom.

ENVIA’NS LA TEVA HISTÒRIA
Generalitat de Catalunya
Feder

La Boca de la Mina

El passeig ha estat i és un important espai patrimonial d’esbarjo on es porten a terme els costums tradicionals, el lleure familiar i festeig de la ciutat per als reusencs i les reusenques.