Ajuntament de Reus

Projecte de millora i recuperació del passeig

L’actuació al passeig de la Boca de la Mina ha tingut com a objectiu condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental de la ciutat i afavorir-ne tots aquells usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Això ha passat per consolidar el seu caràcter com a espai d’esbarjo i per a les activitats de pràctica esportiva i de salut respectuoses amb el medi, per promocionar els seus valors culturals i històrics, i per preservar els usos agrícoles associats, i convertir-lo en una peça central de les actuacions de preservació del medi natural.

L’actuació ha estat inclosa dins del PO FEDER 2017-2020, amb l'objectiu del creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, i de manera específica en l’eix 6, centrat en la protecció i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural. Ha comptat amb un pressupost de 3,1 M€, finançats a parts iguals entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya a través dels fons FEDER.

Generalitat de Catalunya
Feder

Un projecte d’intervenció integral

El projecte inclou una actuació urbanística de condicionament del passeig que en mantindrà el caràcter natural, millorarà les condicions de drenatge i il·luminació i recuperarà elements de valor històric.

El projecte ha suposat una actuació urbanística troncal de condicionament del passeig, que manté el caràcter natural de l’espai però que ha millorat les condicions de drenatge i il·luminació, i ha recuperat elements de valor històric. L'actuació també ha transformat dues zones verdes, abans no urbanitzades, en dos nous espais: el Jardí Agrari del Camp i el Parc de les Olors.

Més enllà de la intervenció urbanística, el projecte ha inclòs tota una sèrie d’accions de dinamització, com ara rutes culturals teatralizades, rutes de natura i descoberta del medi i itineraris de salut. Així mateix, ha integrat la implementació de tecnologies al servei de la difusió i el coneixement en el marc del plantejament de les smart cities.

“Era costum anar a la font del Lleó, coneguda antigament com dels Capellans, i a la Bassa Nova.”

EL MEU PASSEIG

El passeig de la Boca de la Mina és un espai arbrat de 1.275 metres d’amplada situat a la banda nord del municipi de Reus, entre l’avinguda del Comerç i la Boca de la Mina, al nord de la línia del ferrocarril i de l’estació de tren.

L’objectiu és recuperar el passeig, preservar-lo i fomentar-hi nous usos fent-lo accessible per a tothom.

ENVIA’NS LA TEVA HISTÒRIA
Generalitat de Catalunya
Feder

La Boca de la Mina

El passeig ha estat i és un important espai patrimonial d’esbarjo on es porten a terme els costums tradicionals, el lleure familiar i festeig de la ciutat per als reusencs i les reusenques.